دلتنگی ما 2 تا من که می دانم شبی عمرم به پایان می رسد نوبت خاموشی من سهل و آسان می رسد پس چرا عاشق نباشم!!!؟؟ http://fanusesahel.mihanblog.com 2019-08-24T17:36:30+01:00 text/html 2014-09-06T06:34:46+01:00 fanusesahel.mihanblog.com مریم پـــ ــایـــ ــان http://fanusesahel.mihanblog.com/post/803 <p><strong><em><font color="#c0c0c0" size="3"> </font></em></strong></p><p><strong><em><font color="#c0c0c0" size="3">سلام دوستای خوبم</font></em></strong></p><p><strong><em><font color="#c0c0c0" size="3"></font></em></strong>&nbsp;</p><p><strong><em><font color="#c0c0c0" size="3">امیدوارم حالتون خوب باشه</font></em></strong></p><p><strong><em><font color="#c0c0c0" size="3"></font></em></strong>&nbsp;</p><p><strong><em><font color="#c0c0c0" size="3">شاید این آخرین پستم باشه</font></em></strong></p><p><strong><em><font color="#c0c0c0" size="3"></font></em></strong>&nbsp;</p><p><strong><em><font color="#c0c0c0" size="3">اگه بدی ازم دیدید حلالم کنید</font></em></strong></p><p><strong><em><font color="#c0c0c0" size="3"></font></em></strong>&nbsp;</p><p><strong><em><font color="#c0c0c0" size="3">خیلی وقته از شاهین خبر ندارم</font></em></strong></p><p><strong><em><font color="#c0c0c0" size="3"></font></em></strong>&nbsp;</p><p><strong><em><font color="#c0c0c0" size="3">تو وبم که نمیاد</font></em></strong></p><p><strong><em><font color="#c0c0c0" size="3"></font></em></strong>&nbsp;</p><p><strong><em><font color="#c0c0c0" size="3">" داداش نگرانتم. هرجا هستی مواظب خودت باش "</font></em></strong></p><p><strong><em><font color="#c0c0c0" size="3"></font></em></strong>&nbsp;</p><p><strong><em><font color="#c0c0c0" size="3">وقتی تو نیستی منم حوصله وب رو ندارم</font></em></strong></p><p><strong><em><font color="#c0c0c0" size="3"></font></em></strong>&nbsp;</p><p><strong><em><font color="#c0c0c0" size="3">کاش منو از خودت بی خبر نزاری</font></em></strong></p><p><strong><em><font color="#c0c0c0" size="3"></font></em></strong>&nbsp;</p><p><strong><em><font color="#c0c0c0" size="3">خیلی ناراحتم</font></em></strong></p><p><strong><em><font color="#c0c0c0" size="3"></font></em></strong>&nbsp;</p><p><strong><em><font color="#c0c0c0" size="3">دوستت دارم</font></em></strong></p><p><strong><em><font color="#c0c0c0" size="3"></font></em></strong>&nbsp;</p><p><strong><em><font color="#c0c0c0" size="3">شما دوستای خوبمم دوست دارم</font></em></strong></p><p><strong><em><font color="#c0c0c0" size="3"></font></em></strong>&nbsp;</p><p><strong><em><font color="#c0c0c0" size="3">مواظب خودتون باشید</font></em></strong></p><p><strong><em><font color="#c0c0c0" size="3"></font></em></strong>&nbsp;</p><p><strong><em><font color="#c0c0c0" size="3">واسه بدبختی های منم دعا کنید</font></em></strong></p><p><strong><em><font color="#c0c0c0" size="3"></font></em></strong>&nbsp;</p><p><strong><em><font color="#c0c0c0" size="3">دل کندن از همه تون سخته واسم</font></em></strong></p><p><strong><em><font color="#c0c0c0" size="3"></font></em></strong>&nbsp;</p><p><strong><em><font color="#c0c0c0" size="3">دعا کنید شاهین برگرده</font></em></strong></p><p><strong><em><font color="#c0c0c0" size="3"></font></em></strong>&nbsp;</p><p><strong><em><font color="#c0c0c0" size="3">خــ ــداحــــ ــافـــ ــظ</font></em></strong></p><p><strong><em><font color="#c0c0c0" size="3"></font></em></strong>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> text/html 2014-08-01T00:35:41+01:00 fanusesahel.mihanblog.com مریم بازم یه جمعه دیگه و انتظار.... http://fanusesahel.mihanblog.com/post/802 <p align="center"> </p><p align="center"><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="background: white; margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='color: rgb(49, 132, 155); font-family: "Times","serif"; font-size: 18pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-themecolor: accent5; mso-themeshade: 191;' lang="AR-SA">به من رحم کن بیقرارم بیا، کجا بغضمو جا بذارم بیا</span><span style='color: rgb(49, 132, 155); font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-themecolor: accent5; mso-themeshade: 191;' lang="AR-SA"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></span></p><p align="center"><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="background: white; margin: 0in 0in 0pt; text-align: right; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='color: rgb(49, 132, 155); font-family: "Times","serif"; font-size: 18pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-themecolor: accent5; mso-themeshade: 191;' lang="AR-SA">نمیدونم این چندمین جمعه بود، حساب زمانو ندارم بیا </span><span style='color: rgb(49, 132, 155); font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-themecolor: accent5; mso-themeshade: 191;' lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p><p align="center"><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="background: white; margin: 0in 0in 0pt; text-align: right; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='color: rgb(49, 132, 155); font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-themecolor: accent5; mso-themeshade: 191;' lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p align="center"><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="background: white; margin: 0in 0in 0pt; text-align: right; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='color: rgb(49, 132, 155); font-family: "Times","serif"; font-size: 18pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-themecolor: accent5; mso-themeshade: 191;' lang="AR-SA">هوای جهان سرد و طوفانیه، تو میدونی این قصه طولانیه</span><span style='color: rgb(49, 132, 155); font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-themecolor: accent5; mso-themeshade: 191;' lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p><p align="center"><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="background: white; margin: 0in 0in 0pt; text-align: right; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='color: rgb(49, 132, 155); font-family: "Times","serif"; font-size: 18pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-themecolor: accent5; mso-themeshade: 191;' lang="AR-SA">غمش ریشه داره تو دیوار و در، تو محراب حیدر، محرم صفر</span><span style='color: red; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p><p align="center"><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="background: white; margin: 0in 0in 12pt; text-align: right; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='color: red; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p align="center"><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="background: white; margin: 0in 0in 0pt; text-align: right; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='color: rgb(49, 132, 155); font-family: "Times","serif"; font-size: 18pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-themecolor: accent5; mso-themeshade: 191;' lang="AR-SA">تو پاهای زخمی، رو شن های داغ، غریبی اسیری همون اتفاق</span><span style='color: rgb(49, 132, 155); font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-themecolor: accent5; mso-themeshade: 191;' lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p><p align="center"><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="background: white; margin: 0in 0in 0pt; text-align: right; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='color: rgb(49, 132, 155); font-family: "Times","serif"; font-size: 18pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-themecolor: accent5; mso-themeshade: 191;' lang="AR-SA">چقدر کینه دارن هنوز از غدیر، بیا انتقام خدا رو بگیر</span><span style='color: rgb(49, 132, 155); font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-themecolor: accent5; mso-themeshade: 191;' lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p><p align="center"><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="background: white; margin: 0in 0in 0pt; text-align: right; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='color: rgb(49, 132, 155); font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-themecolor: accent5; mso-themeshade: 191;' lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p align="center"><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="background: white; margin: 0in 0in 0pt; text-align: right; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='color: rgb(49, 132, 155); font-family: "Times","serif"; font-size: 18pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-themecolor: accent5; mso-themeshade: 191;' lang="AR-SA">ببین چی گذشته تو این انتظار، بیا روی این زخم مرهم بذار</span><span style='color: rgb(49, 132, 155); font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-themecolor: accent5; mso-themeshade: 191;' lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p><p align="center"><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="background: white; margin: 0in 0in 0pt; text-align: right; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='color: rgb(49, 132, 155); font-family: "Times","serif"; font-size: 18pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-themecolor: accent5; mso-themeshade: 191;' lang="AR-SA">چیه کوله بارم تو این زندگی، به جز حسرت و بغض و شرمندگی<br style="mso-special-character: line-break;"> <br style="mso-special-character: line-break;"> </span><span style='color: rgb(49, 132, 155); font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-themecolor: accent5; mso-themeshade: 191;' lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p><p align="center"><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="background: white; margin: 0in 0in 0pt; text-align: right; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='color: rgb(49, 132, 155); font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-themecolor: accent5; mso-themeshade: 191;' lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p align="center"><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="background: white; margin: 0in 0in 0pt; text-align: right; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='color: rgb(49, 132, 155); font-family: "Times","serif"; font-size: 18pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-themecolor: accent5; mso-themeshade: 191;' lang="AR-SA">دارم ادعا می کنم با تو ام، شاید این فقط حرفه و ادعا </span><span style='color: rgb(49, 132, 155); font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-themecolor: accent5; mso-themeshade: 191;' lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p><p align="center"><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="background: white; margin: 0in 0in 0pt; text-align: right; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='color: rgb(49, 132, 155); font-family: "Times","serif"; font-size: 18pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-themecolor: accent5; mso-themeshade: 191;' lang="AR-SA">نمیدونم این چندمین جمعه بود، خدا شاهده درد دارم بیا<br style="mso-special-character: line-break;"> </span></p><p style="background: white; margin: 0in 0in 0pt; text-align: right; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='color: rgb(49, 132, 155); font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-themecolor: accent5; mso-themeshade: 191;' lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p align="center"><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="background: white; margin: 0in 0in 0pt; text-align: right; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='color: rgb(49, 132, 155); font-family: "Times","serif"; font-size: 18pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-themecolor: accent5; mso-themeshade: 191;' lang="AR-SA">به من رحم کن بیقرارم بیا، کجا بغضمو جا بذارم بیاَ</span><span style='color: rgb(49, 132, 155); font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-themecolor: accent5; mso-themeshade: 191;' lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p><p align="center"><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='background: white; color: rgb(49, 132, 155); line-height: 115%; font-family: "Times","serif"; font-size: 18pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-themecolor: accent5; mso-themeshade: 191;' lang="AR-SA">نمیدونم این چندمین جمعه بود، حساب زمانو ندارم بیا</span><span style='color: rgb(49, 132, 155); font-family: "Arial","sans-serif"; mso-themecolor: accent5; mso-themeshade: 191; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA;' lang="FA"><o:p></o:p></span></p><p align="center"><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p> text/html 2014-07-28T13:16:33+01:00 fanusesahel.mihanblog.com مریم عیدتون مبارک http://fanusesahel.mihanblog.com/post/801 <p> </p><p align="center"><a href="http://www.bing.com/images/search?q=%d8%b9%db%8c%d8%af%d9%81%d8%b7%d8%b1&amp;FORM=HDRSC2#" ihk="HN.607986465324142081" m='{ns:"images",k:"5111",mid:"E821E2EC7B0AF17012F6D73C4B16F98902CE1A87",surl:"http://zibatarinax.blogfa.com/",imgurl:"http://www.khetabeghadir.com/userimages/Monasebatha/Eyde-Fetr/Fetr-Med.jpg",oh:"319",tft:"63",oi:"http://www.khetabeghadir.com/userimages/Monasebatha/Eyde-Fetr/Fetr-Med.jpg"}' mid="E821E2EC7B0AF17012F6D73C4B16F98902CE1A87" t1="برچسب ها عید فطر رمضان سعید ادامه مطلب" t2="2500 x 1666 · 829 kB · jpeg" t3="zibatarinax.blogfa.com" h="ID=images,5111.1"><img style="height: 242px;" src="http://ts4.mm.bing.net/th?id=HN.607986465324142081&amp;w=273&amp;h=186&amp;c=7&amp;rs=1&amp;pid=1.7"><div align="left">&nbsp;</div></a></p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center">&nbsp;</p> text/html 2014-07-26T06:57:24+01:00 fanusesahel.mihanblog.com مریم دلتنگی 44 http://fanusesahel.mihanblog.com/post/800 <p> </p><p><strong><font color="#ffffff" size="5">ســـــــلـام</font></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><font color="#c0c0c0" size="3">خوبید؟ خیلی ناراحتم از اینکه حرفی ندارم که تو وب بزارم</font></strong></p><p><strong><font color="#c0c0c0" size="3"></font></strong>&nbsp;</p><p><strong><font color="#c0c0c0" size="3">&nbsp;دلم واستون تنگ شده</font></strong></p><p><strong><font color="#c0c0c0" size="3"></font></strong>&nbsp;</p><p><strong><font color="#c0c0c0" size="3">اگه خدا بخواد چند روز دیگه به همتون سر میزنم و </font></strong></p><p><strong><font color="#c0c0c0" size="3"></font></strong>&nbsp;</p><p><strong><font color="#c0c0c0" size="3">پست میزارم</font></strong></p><p><strong><font color="#c0c0c0" size="3"></font></strong>&nbsp;</p><p><strong><font color="#c0c0c0" size="3">مواظب خودتون باشید</font></strong></p><p><strong><font color="#c0c0c0" size="3"></font></strong>&nbsp;</p><p><strong><font color="#c0c0c0" size="3">واسمم دعا کنید</font></strong></p><p><strong><font color="#c0c0c0" size="3"></font></strong>&nbsp;</p><p><strong><font color="#c0c0c0" size="3">دوستون دارم</font></strong></p> text/html 2014-07-13T08:16:44+01:00 fanusesahel.mihanblog.com مریم دلتنگی 43 http://fanusesahel.mihanblog.com/post/797 <p> </p><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="4"></font>&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="4">ترسم از این نیست که بازیچه دست روزگار شده ام</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"></font>&nbsp;</div><p> </p><p>&nbsp;</p><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="4"> ترسم از این است که</font></div><p> </p><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="4"></font>&nbsp;</div><p> </p><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="4">در انتهای آن برای مردن نیز باید در صف این روزگار بمانم.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"></font>&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><font size="4"></font>&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><font size="4"></font>&nbsp;</div> text/html 2014-06-28T07:44:01+01:00 fanusesahel.mihanblog.com مریم تولدم http://fanusesahel.mihanblog.com/post/794 <p> </p><p align="center"><img style="width: 298px; height: 137px;" src="http://i9.glitter-graphics.org/pub/713/713599gidcqc66ex.gif" width="375" height="375"><div align="left">&nbsp;</div></p><p>&nbsp; </p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p align="center"><strong><font color="#33cc00" size="6" face="times new roman,times,serif">تــــولـــدم مبــــــــــــــارک</font></strong></p><p align="center"><strong><font color="#33cc00" size="6" face="Times New Roman"></font></strong>&nbsp;</p><p align="center">&nbsp; </p><p align="center"><img style="width: 298px; height: 137px;" src="http://i9.glitter-graphics.org/pub/713/713599gidcqc66ex.gif" width="375" height="375"><div align="center">&nbsp;</div></p><p align="center">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p><p></p><p>&nbsp;</p> text/html 2014-06-16T00:22:51+01:00 fanusesahel.mihanblog.com شاهین تیز پر پست ثابت http://fanusesahel.mihanblog.com/post/243 <font color="#999999"> </font><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#999999"> </font><p align="center"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><font color="#999999"><em>&nbsp;&nbsp;<font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;<font color="#ffffff"> لطفا به من عشق تعارف نکنید سیرم!</font></font></em></font><font color="#ffffff" size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></strong></font></p><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#ffffff"> </font><p style="border: 0px currentColor; text-align: right;" class="posttext" align="center"><span style="line-height: 18px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, helvetica;" class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span"><span style="line-height: 18px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, helvetica;" class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span" color="#ffffff"><span style="font-size: 8pt;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></span></font></span></font></span></p></font><p style="border: 0px currentColor; text-align: right;" class="posttext" align="center"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><br><br><font color="#ffffff"></font></font></p><font color="#ffffff"> </font><p align="center"><font color="#ffffff" size="5" face="times new roman,times,serif">سلام<em>&nbsp;&nbsp;</em>&nbsp;خدمت همه بازدید کنندگان ودوستان عزیزخوش اومدید. </font></p><font color="#ffffff"> </font><p align="center">&nbsp;</p><font color="#ffffff"> </font><p align="center"><font color="#ffffff"><font face="times new roman,times,serif"><font size="5">امیدوارم ایام بکامتان </font><font size="5">شیرین مثل عسل باشد.</font></font> </font></p><p align="center"><font color="#ffffff"></font>&nbsp;</p><font color="#ffffff"> </font><p align="center"><font size="5" face="Times New Roman"></font>&nbsp;</p><font color="#ffffff"> </font><p align="center"><font color="#ffffff" size="5" face="Times New Roman">تو که کپی میکنی لطفا</font></p><font color="#ffffff"> </font><p align="center"><font color="#ffffff" face="times new roman,times,serif"><strong>نظر یادت نره!</strong></font></p><font color="#ffffff"> </font><p align="center"><strong><font size="5" face="Times New Roman"></font></strong>&nbsp;</p><font color="#ffffff"> </font><p align="center"><strong><font color="#ffffff" size="5" face="Times New Roman">عکس پائینی رو دیوونه</font></strong></p><font color="#ffffff"> </font><p align="center"><strong><font size="5" face="Times New Roman"></font></strong>&nbsp;</p><font color="#ffffff"> </font><p align="center"><strong><font color="#ffffff" size="5" face="Times New Roman">برام انتخاب کرده والان تو حبسه</font></strong></p><font color="#ffffff"> </font><p align="center"><strong><font size="5" face="Times New Roman"></font></strong>&nbsp;</p><font color="#ffffff"> </font><p align="center"><strong><font color="#ffffff" size="5" face="Times New Roman">برای آزادی دیوونه بخاطر عروسکش</font></strong></p><font color="#ffffff"> </font><p align="center"><strong><font size="5" face="Times New Roman"></font></strong>&nbsp;</p><font color="#ffffff"> </font><p align="center"><strong><font color="#ffffff" size="5" face="Times New Roman">دعا کنید.</font></strong></p><font color="#ffffff"> </font><p align="center"><br><font face="times new roman,times,serif"><strong></strong></font></p><font color="#ffffff"> </font><p align="center"><font face="times new roman,times,serif"><strong><br></strong></font><font color="#ffffff">&nbsp;</font></p><font color="#ffffff"> </font><p align="center"><br><font face="times new roman,times,serif"><strong></strong></font></p><font color="#ffffff"> </font><p align="center"><font face="times new roman,times,serif"><strong><br></strong></font></p><font color="#ffffff"> </font><p align="center"><strong><font color="#ffffff"><img alt="http://ogab999.persiangig.com/01.jpg" src="http://ogab999.persiangig.com/01.jpg" width="373" height="525"></font></strong></p></font><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#ffffff"> </font><p align="center"><br></p><font color="#ffffff"> </font><p align="center"><br><strong></strong></p></font><font color="#999999"> </font> text/html 2014-06-15T16:46:00+01:00 fanusesahel.mihanblog.com مریم تولد http://fanusesahel.mihanblog.com/post/781 <p> </p><p>&nbsp;</p><p align="center"><img src="http://i1.glitter-graphics.org/pub/34/34231t2xepopp7u.gif" width="151" height="138"></p><div align="left">&nbsp;</div><p></p><p>&nbsp;</p><p align="center"><strong><font color="#ff0000" size="4">عـــشــقـــــــــم تــــــولـــــــدت مـــبــــــــــارک</font></strong></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><font color="#00cccc" size="3"><strong>تمام دارایی من قلبی ست که در سینه دارم </strong></font></p><p><font color="#00cccc" size="3"><strong></strong></font>&nbsp;</p><p><font color="#00cccc" size="3"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;و&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></font></p><p><font color="#00cccc" size="3"><strong></strong></font>&nbsp;</p><p><font color="#00cccc" size="3"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; برای تو میتپد</strong></font></p><p><font color="#00cccc" size="3"><strong></strong></font>&nbsp;</p><p><font color="#00cccc" size="3"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آن را به تو تقدیم میکنم</strong></font></p><p><strong><font color="#00cccc" size="3"></font></strong>&nbsp;</p><p><strong><font color="#00cccc" size="3"></font></strong>&nbsp;</p><p><strong><font color="#00cccc" size="3">خیلی خیلی دوست دارم عشقم&nbsp; تــ&nbsp; ــو لـ ــدت مـ ـبـ ـارک </font></strong></p><p><strong><font color="#00cccc" size="3"></font></strong>&nbsp;</p><p><strong><font color="#00cccc" size="3">بوووووووووووووووووس</font></strong></p><p><strong><font color="#00cccc" size="3"></font></strong>&nbsp;</p><p><strong><font color="#00cccc" size="3"></font></strong>&nbsp;</p><p><strong><font color="#00cccc" size="3"></font></strong>&nbsp;</p><p><img style="width: 298px; height: 308px;" src="http://i9.glitter-graphics.org/pub/713/713599gidcqc66ex.gif" width="375" height="375"></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> text/html 2014-05-27T08:56:11+01:00 fanusesahel.mihanblog.com مریم دلتنگی 42 http://fanusesahel.mihanblog.com/post/793 <p> </p><p><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; line-height: 150%; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='color: rgb(127, 127, 127); line-height: 150%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 13.5pt; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 128; mso-bidi-language: FA;' lang="FA">با&nbsp;یه</span><span style='color: rgb(127, 127, 127); line-height: 150%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 13.5pt; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 128;' lang="AR-SA"> دختر خوب نامزد بودم همه چى عالى بود و خداییش دختر محشرى بود</span></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; line-height: 150%; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='color: rgb(127, 127, 127); line-height: 150%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 13.5pt; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 128;' lang="AR-SA">&nbsp;خانواده خوبى داشت و قرار بود با این دختر مهربون ازدواج کنم</span></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; line-height: 150%; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='color: rgb(127, 127, 127); line-height: 150%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 13.5pt; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 128;' lang="AR-SA">&nbsp;فقط یه چیز منو خیلى آزار میداد و اونم خواهر کوچیکترش بود که خیلى با من راحت بود </span></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; line-height: 150%; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='color: rgb(127, 127, 127); line-height: 150%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 13.5pt; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 128;' lang="AR-SA">و زیاد باهام شوخى میکرد و انصافا هم خیلى خوشگل بود </span></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; line-height: 150%; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='color: rgb(127, 127, 127); line-height: 150%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 13.5pt; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 128;' lang="AR-SA">چند وقتى مونده بود به عروسیمون که یه روز خواهر نامزدم زنگ زد و</span></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; line-height: 150%; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='color: rgb(127, 127, 127); line-height: 150%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 13.5pt; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 128;' lang="AR-SA">&nbsp;گفت که مادرش خواسته برم اونجا تا یکم راجع به مسائل عروسى حرف بزنه </span></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; line-height: 150%; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='color: rgb(127, 127, 127); line-height: 150%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 13.5pt; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 128;' lang="AR-SA">منم قبول کردم و راه افتادم وقتى رسیدم دیدم کسى نیست به جز خواهر نامزدم</span></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; line-height: 150%; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='color: rgb(127, 127, 127); line-height: 150%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 13.5pt; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 128;' lang="AR-SA">&nbsp;بعد چند ثانیه بهم گفت مقداری پول لازم دارم اگه بهم بدى میزارم بامن باشى و </span></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; line-height: 150%; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='color: rgb(127, 127, 127); line-height: 150%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 13.5pt; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 128;' lang="AR-SA">بعدش رفت تو اتاق خواب چند دقیقه با خودم فکر کردم و </span></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; line-height: 150%; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='color: rgb(127, 127, 127); line-height: 150%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 13.5pt; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 128;' lang="AR-SA">بعد به سمت درب خروجى رفتم چند تا پله پایین تر نرفته بودم که یهو ...</span></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; line-height: 150%; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='color: rgb(127, 127, 127); line-height: 150%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 13.5pt; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 128;' lang="AR-SA">نامزدم و باباشو با چشم گریان دیدم </span></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; line-height: 150%; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='color: rgb(127, 127, 127); line-height: 150%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 13.5pt; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 128;' lang="AR-SA">باباش بهم گفت به خانواده ى ماخوش اومدى تو امتحان قبول شدى </span></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; line-height: 150%; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='color: rgb(127, 127, 127); line-height: 150%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 13.5pt; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 128;' lang="AR-SA"></span>&nbsp;</p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; line-height: 150%; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='color: rgb(127, 127, 127); line-height: 150%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 13.5pt; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 128;' lang="AR-SA">از اون روز خیلى میگذره ولى </span></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; line-height: 150%; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='color: rgb(127, 127, 127); line-height: 150%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 13.5pt; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 128;' lang="AR-SA">هنوز کسى نمیدونه داشتم میرفتم کیف پولمو از تو ماشین بردارم!!!!<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></span></p><p><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; line-height: 150%; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='color: rgb(127, 127, 127); line-height: 150%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 13.5pt; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 128;' lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; line-height: 150%; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='color: rgb(127, 127, 127); line-height: 150%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 13.5pt; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 128;' lang="AR-SA">به این میگن خیـــــــــانــــت&nbsp; (آشـ ـغـ ـال&nbsp;....)&nbsp;&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/45.gif"><o:p></o:p></span></p><p><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p> text/html 2014-05-21T09:00:12+01:00 fanusesahel.mihanblog.com مریم دلتنگی 41 http://fanusesahel.mihanblog.com/post/790 <font color="#ffffff"> </font><p><font color="#ffffff"><strong><font size="2"> </font></strong></font><strong><font color="#ffffff" size="2"><span style="text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); line-height: 18px;">ﻣﻦ ﻭ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﯾﻢ!</span></font></strong></p><strong><font size="2"><span style="text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); line-height: 18px;"></span><p><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); line-height: 18px;"><span style="text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); line-height: 18px;"><font color="#ffffff">ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﯿﻨﻤﺎﻥ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﯿﭻ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺯﻧﯿﻢ،</font></span></p><span style="text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); line-height: 18px;"></span><p><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); line-height: 18px;"><span style="text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); line-height: 18px;"><font color="#ffffff">ﺳﺮﺩ ﻭ ﺑﯽ ﺭﻭﺡ ﻭ ﺷﺎﯾﺪ ﺟﺪﺍﯾﯽ ...</font></span></p><span style="text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); line-height: 18px;"></span><p><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); line-height: 18px;"><span style="text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); line-height: 18px;"><font color="#ffffff">ﭼﻨﺪﯼ ﭘﯿﺶ ﯾﮏ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﻭ ﭘﺮ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺩﺍﺩﻡ ...</font></span></p><span style="text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); line-height: 18px;"></span><p><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); line-height: 18px;"><span style="text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); line-height: 18px;"><font color="#ffffff">ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﺩﺍﺩ ..</font></span></p><span style="text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); line-height: 18px;"></span><p><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); line-height: 18px;"><span style="text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); line-height: 18px;"><font color="#ffffff">ﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﭼﻘﺪﺭ ﺯﯾﺒﺎ ﺣﺮﻑ ﻣﯽ ﺯﻧﯽ ....... ﻭ ﻣﻦ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮ ﭘﺎﺳﺨﺶ ﺭﺍ ﺩﺍﺩﻡ ......</font></span></p><span style="text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); line-height: 18px;"></span><p><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); line-height: 18px;"><span style="text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); line-height: 18px;"><font color="#ffffff">ﻭ ﺍﻭ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮ ﭘﺎﺳﺨﻢ ﺭﺍ ﺩﺍﺩ ....... ﻭ ﺑﺎﺯ ﻣﻦ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮ ....... ﻭ ﺑﺎﺯ ﺍﻭ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮ ........</font></span></p><span style="text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); line-height: 18px;"></span><p><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); line-height: 18px;"><span style="text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); line-height: 18px;"><font color="#ffffff">ﺍﺻﻼ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﺮﺩﻡ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺪ ﻣﺤﺒﺖ ﺍﻣﯿﺰ ﺑﻠﺪ ﺍﺳﺖ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﺪ ........</font></span></p><span style="text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); line-height: 18px;"></span><p><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); line-height: 18px;"><span style="text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); line-height: 18px;"><font color="#ffffff">ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻧﻘﺪﺭ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺣﺮﻑ ﻣﯽ ﺯﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﺎﺩﻡ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﺍﻧﺴﻮﯼ ﺧﻂ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺍﺳﺖ ...</font></span></p><span style="text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); line-height: 18px;"></span><p><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); line-height: 18px;"><span style="text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); line-height: 18px;"><font color="#ffffff">ﺣﺎﻻ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ...</font></span></p><span style="text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); line-height: 18px;"></span><p><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); line-height: 18px;"><span style="text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); line-height: 18px;"><font color="#ffffff">ﺍﺭﺯﻭ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻣﺮﺍ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﻭ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ﺣﺘﯽ ﮔﻔﺖ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﺍﺯ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺟﺪﺍ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ</font></span></p><span style="text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); line-height: 18px;"></span><p><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); line-height: 18px;"><span style="text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); line-height: 18px;"><font color="#ffffff">ﮐﺎﺵ ﻣﯿﺸﺪ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﻭ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﯾﻢ ...</font></span></p><span style="text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); line-height: 18px;"></span><p><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); line-height: 18px;"><span style="text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); line-height: 18px;"><font color="#ffffff">ﻣﺎ ﺍﺩﻣﻬﺎﯼ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ...</font></span></p><span style="text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); line-height: 18px;"></span><p><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); line-height: 18px;"><span style="text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); line-height: 18px;"><font color="#ffffff">ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ</font></span></p><span style="text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); line-height: 18px;"></span><p><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); line-height: 18px;"><span style="text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); line-height: 18px;"><font color="#ffffff">ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻢ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﯾﻢ</font></span></p><span style="text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); line-height: 18px;"></span><p><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); line-height: 18px;"><span style="text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); line-height: 18px;"><font color="#ffffff">ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﺍﺯ ﻫﻢ ﻟﺒﺮﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ...</font></span></p><span style="text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); line-height: 18px;"></span><p><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); line-height: 18px;"><span style="text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); line-height: 18px;"><font color="#ffffff">ﻭﻟﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺧﻮﺩﻣﺎﻧﯿﻢ</font></span></p><p><span style="text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); line-height: 18px;"></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); line-height: 18px;"><span style="text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); line-height: 18px;"><font color="#ffffff">ﻫﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ !!!</font></span></p><p><font color="#ffffff"></font></p></font><p><font color="#ffffff"></font></p></strong><p><font color="#ffffff"></font></p><font color="#ffffff"> </font> text/html 2014-05-19T09:42:26+01:00 fanusesahel.mihanblog.com مریم دلتنگی 40 http://fanusesahel.mihanblog.com/post/783 <p> </p><p>&nbsp;</p><p align="center"><font color="#666666" size="5" face="times new roman,times,serif"><strong>اســمــم را سـنـگــی نـگـــه مــی دارد..</strong></font></p><p align="center"><font color="#666666" size="5" face="times new roman,times,serif"><strong></strong></font>&nbsp;</p><p align="center"><font color="#666666" size="5" face="times new roman,times,serif"><strong>خــــــودم را گـــــوری...</strong></font></p><p align="center"><font color="#666666" size="5" face="times new roman,times,serif"><strong></strong></font>&nbsp;</p><p align="center"><font color="#666666" size="5" face="times new roman,times,serif"><strong>یــــــــــــــــادم را نــمـــی دانــــــم. . . !</strong></font></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><font color="#c0c0c0">(عشقم چرا باهام قهری؟&nbsp; من که میدونم دوستم داری... پس چرا هم خودتو عذاب میدی هم منو؟؟&nbsp; برگرد دارم دق میکنم)</font></p> text/html 2014-05-17T09:05:17+01:00 fanusesahel.mihanblog.com مریم دلتنگی 39 http://fanusesahel.mihanblog.com/post/782 <p> </p><p>&nbsp;</p><p align="center"><strong><font color="#ffffff" size="3">خـــــ ــدایــــ ــا ؟</font></strong></p><p align="center"><strong><font color="#666666" size="3"></font></strong>&nbsp;</p><p align="center"><strong><font color="#666666" size="3">آســ ــمــ ــانــ ــت چــ ـه مــ ــزه ای دارد ؟</font></strong></p><p align="center"><strong><font color="#666666" size="3"></font></strong>&nbsp;</p><p align="center"><strong><font color="#666666" size="3">مــ ـن کـــ ــه فــ ــقــ ــط زمــ ــیــ ــن خــ ـورده ام . . .</font></strong></p> text/html 2014-05-14T10:06:38+01:00 fanusesahel.mihanblog.com مریم دلتنگی 38 http://fanusesahel.mihanblog.com/post/776 <p> </p><p>&nbsp;</p><p><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='color: rgb(49, 132, 155); line-height: 115%; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 14pt; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-themecolor: accent5; mso-themeshade: 191;' lang="AR-SA">یادم نبود ....<!--?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--><o:p></o:p></span></p><p><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='color: rgb(49, 132, 155); line-height: 115%; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 14pt; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-themecolor: accent5; mso-themeshade: 191;' lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='color: rgb(49, 132, 155); line-height: 115%; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 14pt; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-themecolor: accent5; mso-themeshade: 191;' lang="AR-SA">خوابیده بودم , کابوس میدیدم<o:p></o:p></span></p><p><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='color: rgb(49, 132, 155); line-height: 115%; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 14pt; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-themecolor: accent5; mso-themeshade: 191;' lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='color: rgb(49, 132, 155); line-height: 115%; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 14pt; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-themecolor: accent5; mso-themeshade: 191;' lang="AR-SA">از خواب بلند شدم تا به آغوشت پناه ببرم<o:p></o:p></span></p><p><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='color: rgb(49, 132, 155); line-height: 115%; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 14pt; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-themecolor: accent5; mso-themeshade: 191;' lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='color: rgb(49, 132, 155); line-height: 115%; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 14pt; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-themecolor: accent5; mso-themeshade: 191;' lang="AR-SA">افسوس<o:p></o:p></span></p><p><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='color: rgb(49, 132, 155); line-height: 115%; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 14pt; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-themecolor: accent5; mso-themeshade: 191;' lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='color: rgb(49, 132, 155); line-height: 115%; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 14pt; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-themecolor: accent5; mso-themeshade: 191;' lang="AR-SA">یادم رفته بود <o:p></o:p></span></p><p><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='color: rgb(49, 132, 155); line-height: 115%; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 14pt; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-themecolor: accent5; mso-themeshade: 191;' lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='color: rgb(49, 132, 155); line-height: 115%; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 14pt; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-themecolor: accent5; mso-themeshade: 191;' lang="AR-SA">که از نبودنت به خواب پناه برده بودم...</span><span style='color: rgb(49, 132, 155); line-height: 115%; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 14pt; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-themecolor: accent5; mso-themeshade: 191;' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><p><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p>&nbsp;</p> text/html 2014-05-11T12:05:05+01:00 fanusesahel.mihanblog.com مریم دلتنگی 37 http://fanusesahel.mihanblog.com/post/775 <p><font color="#999999"> </font></p><p><font color="#999999"></font>&nbsp;</p><p><strong><font color="#666666" size="3">چنان از زندگی دلتنگ و دلگیرم</font></strong></p><p><strong><font color="#999999" size="3"></font></strong>&nbsp;</p><p><strong><font color="#999999" size="3"></font></strong>&nbsp;</p><p><strong><font color="#666666" size="3">که روز مردنم را جشن میگیرم</font></strong></p><p><strong><font color="#999999" size="3"></font></strong>&nbsp;</p><p><strong><font color="#999999" size="3"></font></strong>&nbsp;</p><p><strong><font color="#c0c0c0" size="3">مبادا چشم های تو برایم تر شود خوبم</font></strong></p><p><strong><font color="#999999" size="3"></font></strong>&nbsp;</p><p><font color="#999999"></font>&nbsp;</p><p><strong><font color="#c0c0c0" size="3">که گر اشک تورا بینم دوباره باز می میرم</font></strong></p><p><strong><font color="#999999" size="3"></font></strong>&nbsp;</p><p><font color="#999999"></font>&nbsp;</p><p><strong><font color="#999999" size="3">سیه بر تن مکن ای گل برای رفتنم زیرا</font></strong></p><p><strong><font color="#999999" size="3"></font></strong>&nbsp;</p><p><font color="#999999"></font>&nbsp;</p><p><strong><font color="#999999" size="3">شب و روزم سیه بوده</font></strong></p><p><strong><font color="#999999" size="3"></font></strong>&nbsp;</p><p><font color="#999999"></font>&nbsp;</p><p><strong><font color="#999999" size="3">من از رنگ سیه سیرم...</font></strong></p><p>&nbsp;</p><p><font color="#999999"></font>&nbsp;</p> text/html 2014-05-09T11:56:35+01:00 fanusesahel.mihanblog.com مریم دلتنگی 36 http://fanusesahel.mihanblog.com/post/774 <p align="center"> </p><p align="center"><strong><font color="#999999" size="4">" منی "</font></strong></p><p align="center"><strong><font color="#999999" size="4"></font></strong>&nbsp;</p><p align="center"><strong><font color="#999999" size="4">که کنارش</font></strong></p><p align="center"><strong><font color="#999999" size="4"></font></strong>&nbsp;</p><p align="center"><strong><font color="#999999" size="4">"تو"</font></strong></p><p align="center"><strong><font color="#999999" size="4"></font></strong>&nbsp;</p><p align="center"><strong><font color="#999999" size="4">نباشد,</font></strong></p><p align="center"><strong><font color="#999999" size="4"></font></strong>&nbsp;</p><p align="center"><strong><font color="#999999" size="4">" تومنی "</font></strong></p><p align="center"><strong><font color="#999999" size="4"></font></strong>&nbsp;</p><p align="center"><strong><font color="#999999" size="4">نمی ارزد . . .</font></strong></p>